skip to Main Content
Meer Eerstejaars Studenten Doen Mee Aan De Introductie

Meer eerstejaars studenten doen mee aan de introductie

Ieder jaar beginnen weer een hoop studenten aan de introductie van hun nieuwe opleiding. In totaal doen 3.413 eerstejaars mee aan de introductie. Het gaat om 150 meer studenten dan vorig jaar.

 

Tijdens de introductie krijgt de student praktische en inhoudelijke informatie over de opleiding. Er worden feestelijke en sportieve activiteiten georganiseerd voor de student. Er wordt ook een kroegentocht georganiseerd door de intropapa’s en mama’s. Op deze manier kunnen de nieuwe studenten leren wat het studentenleven inhoudt. Elke opleiding heeft een ander programma. Het doel is om de student kennis te laten maken met de stad. De studenten leren ook hun mede klasgenoten kennen. Alle nieuwe instromende studenten krijgen een eigen shirt van de opleiding. Door het nieuwe shirt van de introductie zijn de studenten te herkennen.

 

Nu blijkt dat meer studenten hebben gekozen voor opleiding in de richtingen techniek en gezondheidszorg. De opleidingen in die richting zijn ieder jaar weer populair.Nederland telt nu in totaal meer dan 453.300 ingeschreven hbo’ers, een stijging van 1,4 procent vergeleken met het voorgaande studiejaar. Het aantal eerstejaarsstudenten dat in het huidige studiejaar begon aan het hbo, is gestegen met 5,5 procent tot ruim 106.600. Er is ook bekend gemaakt dat het aantal afgestudeerden met 4% is gestegen, ten op zichtte van vorig jaar. Het miniserie verwacht dat het aantal studenten in de komende jaren nog wel verder zal stijgen.

Uiteindelijk zorgt het toenemende aantal van instromende studenten ervoor, dat er ook meer studenten meedoen aan de introductie. Hiervoor moeten er steeds meer intro papa’s en mama’s ingezet worden. In de studenten-steden zelf merken de stadbewoners ook de toenemende drukte van de nieuwe studenten.

Back To Top